Klinik Mediviron i-City, Shah Alam

Klinik Mediviron i-City, Shah Alam
No 39G, Jalan Keluli AM7/AM,
Perniagaan Bukit Raja, Seksyen 7,
40000 Shah Alam,
Selangor.

Dr. M Kasturi a/p Manikam
Tel / Fax : 03-33599204
(Mon-Fri : 9am-9pm / Sat : 9am-1pm / Sunday : Close)
(Ultrasound & ECG available)

Seksyen 7, Shah Alam, Selangor, Malaysia
Get directions
(Mon-Fri : 9am-9pm / Sat : 9am-1pm / Sunday : Close)